Ortodontická léčba

První návštěva

Konzultace


Na první návštěvu, tak zvanou konzultaci, se můžete dostavit buď na doporučení svého praktického zubního lékaře nebo můžete přijít i bez doporučení.

V této návštěvě probereme, co se Vám nelíbí, s čím nejste spokojeni, co byste na svých zubech rádi zlepšili, zda Vám nepravidelnosti v postavení zubů způsobují nějaké obtíže a také co od ortodontické léčby očekáváte.

Dozvíte se, jaké jsou možnosti léčby, přibližná délka terapie a také náklady na léčbu. Vše Vám názorně ukážeme na modelech a zodpovíme Vaše dotazy.

Dozvíte se, za jakých podmínek může ortodontická léčba probíhat - nutné jsou zdravé zuby i dásně, vzorná ústní hygiena, léčba je také časově a finančně náročná.

Pokud se rozhodnete pro ortodontickou léčbu, pozveme Vás na tzv. vstupní vyšetření.

Vstupní vyšetřeníVstupní vyšetření trvá přibližně 30 minut.

Provádíme otisky horního i dolního zubního oblouku. V laboratoři z otisků odlijí sádrové modely Vašeho chrupu, které slouží k dalším nutným měřením a stávají se součástí dokumentace.

Nedílnou součástí ortodontického vyšetření jsou i rentgenové snímky.

Součástí standardního ortodontického vyšetření jsou i fotografie Vašeho chrupu a obličeje, které se stávají součástí lékařské dokumentace.

Léčebný plán


Na základě vyhodnocení veškerých informací získaných při vstupním vyšetření lékař vytvoří plán léčby vhodný konkrétně pro Vás. Tento plán léčby Vám bude sdělen v návštěvě následující po vstupním vyšetření.

Pokud je konkrétně ve Vašem případě více možností léčby, budete s nimi seznámeni a společně vybereme tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat.

Sdělíme Vám předpokládané náklady na celou dobu léčby. Budete upozorněni, že ortodontická léčba vyžaduje Vaši maximální spolupráci.

Nezbytností je dodržování perfektní ústní hygieny a termínů kontrol, čímž předejdete možným komplikacím, které mohou při nedodržení těchto zásad nastat. Špatná ústní hygiena je bohužel nejčastějším důvodem předčasného ukončení léčby a to je nutné si uvědomit již před zahájením terapie.

Pokud budete s navrženým plánem souhlasit, stává se závazným. Léčebný plán v průběhy léčby může měnit pouze lékař.

Léčba fixním aparátem

Nasazení fixního aparátu


Před samotným nasazením fixního aparátu, je potřeba vytvořit místo pro nasazení tzv. kroužků na stoličky. Přibližně 3 - 5 dní před samotným nasazením fixního aparátu se do mezizubních prostor v okolí stoliček umístí gumičky, které pomohou potřebný prostor vytvořit. Tomu se říká "separace zubů".

Nasazené fixní rovnátko na horních a dolních zubech a drátěné obloučky připevněné pomocí barevných gumiček


Sejmutí fixního aparátu

Udržovací fáze


Jakmile budou Vaše zuby srovnány do správného postavení a skusu, můžeme fixní rovnátko sejmout.

 Aby se zuby po léčbě stabilizovaly ve správné poloze a nevracely se zpět do původní polohy, je potřeba jim v tom pomoci. Zuby na chtěném místě držíme několika způsoby (někdy jich využíváme více současně).

Nejčastěji lepíme tenký drátek (retenční drát) zezadu na přední zuby, pomocí lepidla v barvě zubu.

Dalším způsobem, jak držet zuby ve správné poloze, jsou snímací rovnátka, která obdržíte většinou v den sejmutí fixního rovnátka.


Léčba snímacím aparátemLéčba snímacím rovnátkem se provádí většinou u dětí se smíšeným nebo dočasným chrupem.

Úspěch léčby snímacím rovnátkem z velké míry závisí na spolupráci dítěte a rodičů. Dítě by mělo rovnátko nosit co nejvíce, aby byl výsledek viditelný a dostatečně rychlý. V opačném případě může mít dítě pocit, že rovnátko sice nosí, ale zuby se nerovnají a ztratí tak zájem a motivaci rovnátko nadále používat.